Kerala IT Policy 2017 (Draft)

Department of Electronics & Information Technology

Govt. of Kerala
Banner

4.2. ഏക ജാലക സര്‍ക്കാര്‍ പോര്‍ട്ടല്‍

സര്‍ക്കാരിന്റെ വിവരപ്രസരണത്തിനും പൗരന്മാരുമായി സംവദിക്കുന്നതിനുമായി സര്‍ക്കാര്‍ ഒരു ഏക ജാലക പോര്‍ട്ടല്‍ സ്ഥാപിക്കണം. എല്ലാ വകുപ്പുകളില്‍ നിന്നും സേവനം നല്‍കല്‍, പരാതി, പണമടക്കല്‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് പൗരന്മാര്‍ക്ക് സംവദിക്കുന്നതിന് സംയോജിത ഏകപോര്‍ട്ടലാണ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്. പൗരന്മാര്‍ക്കും ബിസിനസ്സിനും സര്‍ക്കാരിന്റെ മുഖം പ്രസ്തുത പോര്‍ട്ടലായിരിക്കും.ഡിജിറ്റല്‍ ഉപദേശക ബോര്‍ഡിന്റെ രൂപീകരണം FOSS ഉള്‍ക്കൊളളലും പ്രചരിപ്പിക്കലും

Post Your Comment
Name
Email
Comment Select language for typing your comment   English   Malayalam

Not readable? Change text