Kerala IT Policy 2017 (Draft)

Department of Electronics & Information Technology

Govt. of Kerala
Banner

9.1.2. Net Co യും മറ്റു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ പങ്കുവക്കലും

ദാതാക്കളെ Net Co കരാറുകളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നതിന് സര്‍ക്കാര്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. നെറ്റ് വര്‍ക്ക് പങ്കുവക്കാന്‍ കഴിയുന്നതിലൂടെ ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും വിവിധ ദാതാക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ പരിമിതപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയുകയും ചെയ്യും.സംയുക്ത ടെലികോം ടവറുകള്‍ പകരമുള്ള സാങ്കേതികതകള്‍

Post Your Comment
Name
Email
Comment Select language for typing your comment   English   Malayalam

Not readable? Change text