Kerala IT Policy 2017 (Draft)

Department of Electronics & Information Technology

Govt. of Kerala
Banner

5.5. ടെക്നോളജി ഇന്നവേഷന്‍ സോണ്‍

നൂതനാശനങ്ങളുടെയും സംരംഭകരുടെയും സ്റ്റാര്‍ട് അപ്പുകളുടെയും ആവശ്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാനും അതിനു അനുസരിച്ചുള്ള സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കാനും ടെക്നോളജി ഇന്നോവേഷന്‍ സോണ്‍ സ്ഥാപിക്കും. ഇനി പറയുന്നവ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍.

  1. സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെയും സംരംഭകരേയും ഒത്തിണക്കി സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പ് സമൂഹം ശക്തിപ്പെടുത്തും.
  2. അന്താരാഷ്ട്ര കൂട്ടായ്മകളുമായും ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളുമായും ബന്ധം സ്ഥാപിക്കും.
  3. കേന്ദ്രത്തിന്റെ സുഗമമായ പ്രവര്‍ത്തനം ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തില്‍ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങളും മാനവവിഭവ ശേഷിയും ഉറപ്പുവരുത്തും.
  4. ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള ലാബും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ഏര്‍പ്പെടുത്തും.നൂതനാശയങ്ങളും സംരംഭകത്വവും ഗ്രാന്‍ഡ് ഇന്നവേഷന്‍ ചലഞ്ച്

Post Your Comment
Name
Email
Comment Select language for typing your comment   English   Malayalam

Not readable? Change text