Kerala IT Policy 2017 (Draft)

Department of Electronics & Information Technology

Govt. of Kerala
Banner

3.10. സ്മാര്‍ട് ഗ്രാമങ്ങള്‍ / പഞ്ചായത്തുകള്‍

നഗരങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഗ്രാമങ്ങള്‍ കൂടി അഭിവൃദ്ധി കൈവരിക്കുമ്പോഴാണ് സമഗ്ര വികസനം സാധ്യമാകുന്നത്. ഇത്തരത്തില്‍ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചുള്ള വികസനം ലക്ഷ്യംവെച്ചു സ്മാര്‍ട് ഗ്രാമങ്ങള്‍/ പഞ്ചായത്തുകള്‍ എന്ന പദ്ധതി സര്‍ക്കാര്‍ ആവിഷ്ക്കരിച്ചു നടപ്പാക്കും.ഇലക്ട്രോണിക് വിഭവ സമാഹരണം സാമ്പത്തിക ഉള്‍ക്കൊള്ളലും മൊബൈല്‍ ബാങ്കിങ്ങും

Comments - 1

Respected Sirs,
A concept with Biological background is partly developed. Can I get occasion to present in front of the expert ? It I named as VASUDAIVAKUDUMBAM software.
Expecting an early reply

Sreenivasa Sarma
05-04-2017 9:11 pm